'De toekomst is niet meer wat die is geweest'

Plannen (school-, team-, sectie-) hebben een korte houdbaarheidsdatum, veroorzaakt door de hoge mate van verandering in onze leefwereld en uiteindelijk in onze onderwijspraktijk. Creativiteit is het gedrag dat je hierbij kan helpen om het realistisch te houden.

Creatief denken is denken om bestaande problemen op een minder traditionele manier op te lossen.

Creativiteit kun je leren en maakt het werken in onderwijs een stuk prettiger en minder stressvol Of je nu voor de klas staat (rekening houden met verschillen, leerlingen met origineel gedrag etc etc) of als leidinggevende (innovatiemanagement)

Het creatief proces
Creatief denken is gedrag, (een hoofdvaardigheid) die we nodig hebben voor nu en straks. Binnen deze vaardigheid zijn de andere 21e eeuwse vaardigheden inclusief. De digitale geletterheid zijn ondersteunend hieraan. Hoewel computational thinking ('Een probleem onderverdelen in kleine problemen en die oplossen') goed bij de convergentie fase in het creatieve proces past.Creatief denken

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
ProbleemstellingDivergentiefase (ideeen bedenken)Convergentiefase (ideeen selecteren)Actie!


Graag denk ik met u en uw collega's mee, om de creativiteit in uw school te wekken en in te zetten.

Laagdrempeling met effect.

A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940