Crtvtt

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
We werken in een school waarin verandering vanzelfsprekend is en hierdoor neemt de werkdruk in een stevig tempo toe.
Succesvol zijn die mensen ('scholen'), die in staat zijn om snel, flexibel en relevant op deze verandering en werkdruk in te spelen. Innoveren met het bijbehorende gedrag CREATIVITEIT, blijkt een belangrijke sleutel om dit voor elkaar te krijgen.

In mijn opdrachten speelt creativiteit een rol: creativiteit gaat over denken met een bochtje, kijken met andere ogen en over de veilige muren van de school heen leren kijken.

Klik hier of daar voor creakillers in het onderwijs...
A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940