Klachtenregeling
Klachtenregeling
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling Creadief

Creadief hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar diensten en aan goede relaties. Toch kan het gebeuren dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door Creadief geboden is. Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt kunnen wij er iets mee doen.
Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de betreffende trainer/adviseur van Creadief. Het heeft de voorkeur dat u uw ontevredenheid bespreekt met de betreffende trainer/adviseur. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen.

Indien u na bespreking met de betreffende trainer/adviseur nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de directie van Creadief.
De directie reageert, tijdens werkdagen, binnen 24 uur op de klacht met een bevestiging dat deze is ontvangen.
Binnen 2 weken na de bevestiging wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt besproken en op welke manier de directie de klacht kan verhelpen.
Wij streven er naar een klacht binnen 4 weken af te handelen.

A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940