Teams
Samen-werken
(Van)plannenmakerij
Resultaatgericht werken
Teambuilding
Aanspreken en uitspreken
Groepsdynamica
Effectief vergaderen
Gedoe
Teamgeboden

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940