Wie

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Over mij.

Sinds 2004 werk ik als organisatieadviseur en trainer in het onderwijs (CPS, KPC groep). In 2009 ben ik naast mijn ‘normale’ werk begonnen met Creadief, mijn adviespraktijk waarin creatief denken en doen centraal staat met de focus op praktische toepasbaarheid. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als schoolleider en docent aan verschillende schooltypen.

Met mijn frisse kijk en ervaring wil ik mensen beter en plezieriger laten (samen)werken. Als het traditioneel kan en werkt is dat prima en door hier iets van af te wijken levert het meer op dan waar je om vraagt.
Dit doe ik door te vertellen, te luisteren, te kijken, vragen te stellen en duidelijke gezamenlijke doelen te stellen.
Eenvoud en humor kenmerken mijn werkwijze. Mijn omgevingsbewustheid is goed ontwikkeld en
helpt mij bij het geven van feedback. Ik houd van bijeenkomsten met een onvoorspelbaar karakter, waarin mensen hun zekerheden, onzekerheden en weerstand tonen. Gaande de rit ontstaat er
diepgang en het beoogde resultaat. Directheid en confrontatie -met respect-, zijn ingrediënten tijdens mijn werk.


Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
       
                                           
                                       
                                                                                            
     
                                                   
                                                   Prince 2 gecertificeerd,  Iip erkend adviseur.
A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940