Ik heb een vraag

(placeholder)

Conflictbemiddeling


Bij conflictbemiddeling ligt de focus op het (niet effectieve) gedrag en het probleem waarbij de bemiddelaar ook adviezen en mogelijkheden geeft. De keuze voor de oplossing ligt bij de partijen. Dialoog en het stellen van ( kritische) vragen zijn een onderdeel tijdens de bemiddeling


Verschil tussen conflictbemiddeling en mediation.

Kortom:

Als je nog met elkaar moet samenwerken heeft conflictbemiddeling de voorkeur.

Moet het probleem snel opgelost worden dan is mediation de betere optie.


Afhankelijk van het conflict kan het zijn dat eerst het probleem moet worden opgelost (mediation) om hierna het niet effectieve gedrag aan te pakken. (conflictbemiddeling). Omgekeerd kan ook: eerst de kou uit de lucht halen (conflictbemiddeling ) voordat er met het oplossen van het probleem gestart kan worden (mediation).
Conflictbemiddeling

Zowel aparte als gezamenlijke gesprekken.

Bemiddelaar is faciliterend, maar geeft ook eigen (inhoudelijke) inbreng en geeft adviezen en mogelijkheden.

Focus op gedrag en probleem.

Bemiddelaar is sturend, actief.


Mediation

Voornamelijk gezamenlijke gesprekken.

Mediator is faciliterend in gesprekken en het proces. De mediator heeft geen inhoudelijke inbreng.

Focus op het oplossen van het probleem.

Mediator is coachend, op afstand.

Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940