Ik heb een vraag

(placeholder)

Creatieve didactiek


Doel

Onze leerlingen vragen om een persoonlijke aanpak en het liefst op maat. Creativiteit is een van de vaardigheden die docenten en leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de maatschappij van het hier en nu. Deze cursus biedt handvatten om lessen te ontwerpen zodat we vorm kunnen geven aan het maatwerk dat nodig is voor de onvoorspelbare toekomst.


Inhoud

Als vakdocent wilt u goede lessen geven en heeft u mogelijk te maken en rekening te houden met bijzondere leerlingen, grote klassen, opbrengsten, resultaten enzovoort enzovoort. De didactiek die u hierbij inzet, activerend of niet, zult u moeten afstemmen op deze omgeving.


Programma opzet: (op maat voor uw school/team)

In het eerste deel van de ochtend worden de deelnemers gevoed met achtergronden over het creatief denken.

Informeren, afgewisseld met ervaren zal de toonzetting zijn.

·     8.30-9.00 inloop, welkom.

·     9.00-9.45 uur. Introductie creatief denken: beeldvorming: Het waarom, hoe en het  

           wat, komen aan bod.

·     9.45-11.00 uur. Creatieve proces en de kenmerken van de divergentie- en

           convergentiefase.

·     11.00-12.30 uur. Creatieve technieken: basisvaardigheden

·     12.30 - 13.15 lunch


In het tweede deel van de dag gaan we leerdoelen (persoonlijke leervragen) aanscherpen waarmee de deelnemers zijn gekomen.


·     13.15 - 14.00 uur. Wat wil ik bereiken met mijn creatieve didactiek?

·     14.00-16.00 uur. Toepassen van de creatieve technieken om verschillende

           werkvormen en opdrachten te creëren voor de volgende lesdag.

·     16.00 - 17.00 uur. Informeren, uitwisselen en leren ('stelen') van elkaar.


Werkwijze

Centraal staan het doen en ervaren, experimenteren en uitvoeren.


Opbrengst

U bent uitgebreid geïnformeerd over het creatieve proces (denken en doen).

Kunt u enkele basistechnieken die horen bij de creatieve hoofdvaardigheden (denken) en kunt u creatieve technieken inzetten in uw lessen (doen)

Met de training krijgt u panklare mogelijkheden en oplossingen om hier effectief mee om te gaan. Er worden lessen gemaakt waarin we gebruik maken van de opgedane kennis van het ochtend deel.


Omvang: een hele werkdag, die eventueel te verdelen is over twee dagdelen (ochtenden of middagen)


Nazorg

Binnen twee maanden na afloop van de cursus schrijft u een verslag met hierin de resultaten van de gebruikte creatieve interventies mbt uw les. Hiervoor ontvangt u een vragenlijst, waarvan de antwoorden in het verslag verwerkt dienen te worden. De trainer zal u van feedback voorzien door middel van een telefoongesprek, FaceTime/Skype.


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940