Ik heb een vraag

(placeholder)

Lesobservaties

Aan de hand van een (schooleigen) kijkwijzer die bijvoorbeeld geschoeid kan zijn op de rollen van de docent of  op het toezichtskader kan er gekeken worden naar de les . Dit kun je zelf doen door een les voor een deel op te laten nemen of door een lesobservatie.

Het nagesprek is hierbij van belang zodat je gerichte feedback krijgt op de les.

In dit artikel staat een beschrijving hoe dit vorm gegeven kan worden, waarbij de school faciliteert in tijd, door bijvoorbeeld een keer in de zes weken de vakgroep of teamvergadering hiervoor te gebruiken.Docenten

Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940