Ik heb een vraag

(placeholder)

Mentoraat

Een van de aandachtspunten van onderwijs is de persoonsvorming van de leerling (Biesta). Hierin speelt de mentor een belangrijke rol en is de spil in de persoonlijke begeleiding. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouder(s), verzorger(s) en hiermee ook vaak het 'gezicht' van de school.


Een van de belangrijkste competenties voor het uitvoeren van het mentoraat is zorgen voor goede en effectieve communicatie met leerlingen, ouders en collega's.


In deze training komen deze aspecten, naar behoefte in meer of mindere mate, aan bod.


Docenten

Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940