Ik heb een vraag

(placeholder)

Effectief vergaderen      gevalideerd Registerleraar 10RUDoel

Overleg is een van de mechanismen om tot veranderingen te komen in een organisatie. De mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan verdient in veel gevallen de voorkeur boven schriftelijke communicatie. Er zijn echter ook nadelen te benoemen: vergaderen kost soms veel tijd en energie en na afloop van een vergadering is niet altijd duidelijk wat de opbrengst was. Niet iedereen heeft eruit gehaald wat erin zat en deelnemers kunnen met een negatief gevoel terug de organisatie in gaan. Dat is verlies.

Hoe voorkom je dit verlies? Hoe zorg je ervoor dat vergaderen een positief interventiemiddel wordt in de organisatie? Hoe kun je een vergadering zo inrichten dat dialogen niet teveel gaan lijken op monologen en dat alle deelnemers een actief aandeel krijgen in het proces en de opbrengsten?


Inhoud

Deelnemers hebben inzicht in hun eigen rol en in hun bijdrage aan de vergadering. De deelnemers oefenen met concrete vergadersituaties en reflecteren op mogelijke weerstanden die zij ontmoeten en de benadering daarvan.


Programma

09.30 - 10.30 uur. Communicatie (metacommunicatie)

10.00 - 11.00 uur. Vergaderen 'Volgens het boekje'

11.00 - 12.00 uur. Rollen en taken

12.00 - 12.30 uur. Regels en afspraken

12.30 - 13.00 uur. Lunch

13.00 - 14.30 uur. Weerstand en gedoe in een vergadering

14.30 - 16.00 uur. Resultaten en sturen

16.00 - 17.00 uur. Rendement en evaluatie


Werkwijze

De theorie en praktijk wisselen elkaar af. U doet dit door de verkregen theorie en vaardigheden tijdens de bijeenkomst toe te passen in herkenbare vergadersituaties.

U oefent de verkregen vaardigheden na de bijeenkomst in de eigen praktijk. Vooraf maakt u een eigen analyse van uw manier van vergaderen en schrijft daarover een korte reflectie. Hiervoor ontvangt u voorafgaand aan de training een korte vragenlijst (checklist)

Na de training schrijft u een essay over een vergadering waaraan u heeft deelgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die u ontvangt tijdens de bijeenkomst. Op dit essay, dat u naar de trainer stuurt, ontvangt u schriftelijk of telefonisch feedback.


Opbrengst

Na afloop van de training hebben de deelnemers handreikingen om vergaderingen te optimaliseren. De opzet van een vergadering, verschillende vergadertechnieken en de verschillende rollen (voorzitter, notulant en deelnemer) zijn verhelderd. Deelnemers hebben inzicht in hun eigen rol in en bijdrage aan een vergadering. De deelnemers hebben met concrete vergadersituaties geoefend en hebben tevens gereflecteerd op mogelijke weerstanden die zij ontmoeten en hebben nagedacht over de benadering daarvan.

Omvang

Een hele dag van 9.30 tot 17.00 uur.

Voorbereiding en huiswerk: minimaal 3 uurAdvies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940