Privacy verklaring

(placeholder)

Creadief, gevestigd te 4741 AM Hoeven, St. Janstraat 49, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:  

Creadief, St. Janstraat 49, 4741 AM Hoeven, info@creadief.nl     06 34603940


Persoonsgegevens die wij verwerken

Creadief verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik van de diensten van Creadief en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam. Reden: correspondentie en facturatie etc.

- Functie. Reden: selectie van doelgroepen voor versturen van mail op maat

- Adresgegevens. Reden: correspondentie, facturatie etc.

- Telefoonnummer. Reden: communicatie om dienstverlening uit te kunnen voeren, of in geval van plotselinge uitval trainer en/of andere calamiteiten.

- E-mailadres. Reden: correspondentie over en facturatie van afgenomen diensten.


Creadief maakt geen gebruik van social media plugins.

Creadief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creadief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres en mail adres, bewaartermijn 7 jaar. Reden: financiële administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Creadief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creadief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@creadief.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creadief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creadief.nl


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940