Ik heb een vraag

(placeholder)

Sturen zonder strepen (Omgaan met loyaliteit)


Doel

Zicht krijgen op loyaliteit en dubbele loyaliteit en hoe kun

je hier effectief mee omgaan. De kunst van overtuigen, een

goed verhaal vertellen, feiten en fictie.

Mee-krijgen, hoe verleid je mensen om te leren met kleine

stappen.


Inhoud

In deze bijeenkomsten zoomen we in op de beleving van de tussenpositie van docenten die sturen zonder strepen (bevoegdheden) op het gebied van leidinggeven. We kijken hierbij naar drie thema's: (dubbele) loyaliteit, overtuigen en mee-krijgen.


Zowel naar je collega's, leerlingen en je direct leidinggevenden kun je voor hete vuren komen te staan. Denk hierbij aan het verhaal van de leerling dat van een totaal andere strekking is als dat van zijn docent (jouw collega). Het vertalen van beleid naar je sectie of bouw vraagt duidelijkheid voor jezelf en naar je collega's toe. Hoe kijk je zelf aan tegen de regels die bepaald zijn door anderen (wet of directie) en die vervolgens vertaald dienen te worden naar het primaire proces.


Programma (optie: op maat voor uw school)


     Inventariseren van persoonlijke leervragen (casuïstiek)

     Dubbele loyaliteit wat is het en wat is het vooral niet,

     Visie en onderwijskundig sturen

     Kijk eens naar je zelf (welke overtuigingen heb jij? Introductie op Trans actionele  

           Analyse)

     Gespreksvormen om de professionele ontwikkeling te stimuleren.

     Veranderen met kleine stappen: afleren en aanleren.


Werkwijze

De training kenmerkt zich door een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de praktijk door te doen en te ervaren. Ervaringsleren levert tenslotte het meeste op.


Opbrengst

U bent in staat om beleid te vertalen naar de praktijk. (Wat betekent dit voor de man/vrouw voor het bord). U kunt de ander met zowel harde als zachte gegevens overtuigen.


Omvang

Twee dagen van 9.30 – 17.00 uur


Huiswerk en voorbereiding (Minimaal 10 uur)

Tussen de eerste en tweede dag wordt van de deelnemers verlangd dat zij de huiswerk-opdracht uitvoeren. In de eigen praktijk gaan zij het geleerde zelf toepassen en maken hier een verslag van. Tevens dient er literatuur bestudeerd te worden. Gevalideerd 20RU


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940