Ik heb een vraag

(placeholder)

Waanzinnig Leiderschap


Duur: 2 dagen. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12.  Studiebelasting inclusief de opdracht: 28 uur.       


Doel

U oefent uw houdingsaspecten en vaardigheden die medeverantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap versterken bij uw medewerkers. Ook leert u een reeks technieken toe te passen die uw team stimuleren actief mee te denken en te doen in schoolontwikkeling. En ook de hobbels te nemen die daarbij optreden. De training is met name interessant voor leidinggevenden die met een verandertraject bezig zijn of een verandertraject (willen) gaan starten.


Inhoud

• Inzicht en vaardigheden om binnen de school en het team te werken aan duurzaam commitment en eigenaarschap bij alle betrokkenen.

• Vaardigheid in verleiderschap:  de kunst van het betrekken, motiveren en duurzaam mobiliseren van medewerkers.

• Van papieren team naar topteam: stimuleren van ondernemerschap in het omgaan met actuele onderwijsontwikkelingen.

• Werkdruk en timemanagement.

• Anders kijken naar het kwaliteitsdenken.

• Kennis en inzicht met betrekking tot verander- en innovatieprocessen in scholen.

• Ontwikkelen van de benodigde attitude en vaardigheden om – met verve ! - leiding te geven aan een verander- en innovatieproces.


Opbrengst

• U doet kennis en inzicht op in de fasen van een veranderings-/innovatieproces.

• U leert de hobbels en uitdagingen in elke fase te herkennen.

• U ontwikkelt attitudes en vaardigheden om het veranderingsproces tot een succes te maken.

• U leert het hele team optimaal te betrekken, te verleiden en mede-eigenaar te maken.


“De cursus Waan-zinnig Leiderschap is voor mij een geweldige inspiratiebron geweest. Léon weet je als deelnemer mee te nemen in zijn enthousiasme en spreekt vanuit een enorme brok ervaring. Léon steekt in op persoonlijke vragen, maar luistert en handelt ook naar de behoeftes van de groep. Absoluut geen standaard cursus van zitten en luisteren. Lekker actief waardoor je de theorie ook makkelijk meeneemt in de praktijk. Top!”
 


     Belinda Westera, directeur, Terra Nigra PrO, Maastricht


Programma

Dag 1


Dagdeel 1: De waan van de dag – knelpunten bij veranderprocessen. We werken met het verandermodel van John Kotter en combineren dit met theorie van Dan Heath & Chip Heath.


Dagdeel 2: Creatief leiderschap

Aan de hand van het model Creatief leiderschap werken we aan de benodigde attitude en vaardigheden van verbindend en zingevend leiderschap.

• Houding en vaardigheden

• Oefenen eerste fase van het veranderproces: probleemanalyse – kansrijk herformuleren

• Teaminterventies met het team-model


Dag 2


Dagdeel 3: Innoveren en verbeteren
Hoe kom je tot anders denken en anders handelen? We oefenen met een aantal


basis-innovatietechnieken. Hoe maken we collectief keuzes en komen we tot draagvlak, eigenaarschap en commitment? We zetten hierin het persoonlijk leiderschap centraal.

• Faciliteren creatief proces

• Ideetechnieken

• Convergentie-technieken


Dagdeel 4: de Plakfactor –

We geven ruimschoots aandacht aan werkdruk en tijd. U krijgt concrete handvatten aangereikt  over 'tijdhouderij'. Hierbij maken we gebruik van het model: DEP ( Doelen, Effectiviteit en Prioriteiten). Dit model is door LÈon Dingemans ontwikkeld en uitgewerkt.

Werkwijze

U oefent vaardigheden tijdens d etraining en ontwikkelt deze technieken verder in een huiswerkopdracht. In het laatste dagdeel staat het 'laten beklijven' van het geleerde centraal.


https://opleidingscatalogus.vo-academie.nl/opleiding/424
Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940