Ik heb een vraag

(placeholder)

Zinvol communiceren


Communicatie is een continu aanwezig deel van het leven en dus ook van je werk op school. We communiceren altijd. Je kunt niet níet communiceren. Communicatie is een voorwaardelijk middel om te verbinden met onze levende omgeving en goed samen te werken.

Doel

•     Je geeft constructieve en bevestigende feedback

•     Je kent de kracht van feedback geven en ontvangen 


•     Je gespreksvaardigheden en technieken heb je versterkt


•     Je hebt inzicht in jouw persoonlijke manier van communiceren 


•     Je kunt omgaan met non-verbal gedrag 


•     Je scherpt jouw luistervaardigheden aan

•     Je kunt omgaan om met spannende situaties en conflicten. 


•     Je kunt sturen en regie houden in een gesprek


Inhoud

We definiren communicatie als zinvol, als de boodschap ook daadwerkelijk bij de ander overkomt zoals je hem bedoeld hebt. En de ander kan je collega, je leerlingen, de ouders of je leidinggevende zijn. Gesprekken lijken als vanzelf te gaan.


Programma

•     Communicatie

•     Ruis  


•     Gesprekstechnieken

•     Rolvastheid als gesprekspartner

•     Communiceren met collega's,  leerlingen en ouders

•     Handvatten voor effectieve communicatie

•     Communicatie niveaus

•     Feedback

•     Omgaan met lastige situaties


Werkwijze

Tijdens de training krijg je inzicht in gespreksprocessen en pas je de gespreksvaardigheden toe. De module kenmerkt zich door de theorie toe te passen in de praktijk. Het serieus uitspelen van situaties, waarbij gexperimenteerd mag worden met gedrag levert een hoog leerrendement op.


Omvang

Een dag van 9.30 – 17.00 uur


Huiswerk en voorbereiding

Na aanmelding volgt er een telefonisch gesprek met de trainer om je persoonlijke leervragen te inventariseren. Na afloop van de training reflecteer je op een (of meerdere) gesprekken die je gaat voeren m.b.v. een checklist die je opstuurt naar Creadief. Hierop krijg je telefonisch of schriftelijk feedback van de trainer.


Omvang minimaal 10 uren.


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940